S 84189189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการแข่งขันกอล์ฟในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

และแชมป์คนใหม่ของ ชิงแชมป์ลานนา 2562

ได้แก่

คุณสุดสยาม จันทราทิตย์

สมาชิกวิสามัญพิเศษ หมายเลข S-0379-0

ด้วยคะแนน 37-36-73 แต้มต่อ 3

 

ศูนย์พัฒนากีฬา มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. (๐๕๓) ๒๒๑๙๑๑ , ๒๒๑๕๕๖ โทรสาร (๐๕๓) ๒๑๗๘๔๔

พันเอก ขวัญประชา แก้วแปง
ผู้อำนวยการฯ

 

 

 

 

<<>>

 

ลักษณะทั่วไปของสนามกอล์ฟ

        สภาพโดยทั่วไปของสนามกอล์ฟลานนา เป็นสนามที่ก่อตั้งมาร่วม 30 ปี ที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มาช้านาน ร่มรื่นด้วยไม้นานาพันธุ์ พื้นที่ราบสูงกว่าระดับน้ำทะเล 300 เมตร มีภูเขาล้อมรอบ ทางด้านทิศตะวันตกเฉลียงเหนือ คือ เทือกเขา "ดอยสุเทพ" สนามมีพื้นที่ประมาณ 700 ไร่่ ประกอบด้วยสนามกอล์ฟพาร์ 36 จำนวน 3 รอบ 27 หลุม เป็นที่สุดแห่งความถ้าทาย โดยมีรูปลักษณะ 2 รูปแบบ คือ สนามที่ 1 และสนามที่ 2 เป็นสนามเก่า (OLD COURSE) มีความเป็นธรรมชาติจากต้นไม้สูงใหญ่ ทำให้สภาพโดยรอบของทั้งสองสนามมีความร่มรื่น สวย งามประกอบกับ สิ่งมีชีวิต เป็นนกหลายชนิด อาศัยอยู่้เสริมสร้างทัศนียภาพที่มีชิวิตเป็นอย่างดี จึงถือได้ว่าเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดสนามหนึ่งของเมืองไทย (ONE OF THE FINEST OLD STYLE GOLF COURSE)
        สำหรับสนามที่ 3 เป็นรูปแบบใหม่ บางหลุมได้จัดสร้างอยู่ในพื้นที่สนามม้า ซึ่งเป็นสนามที่นักกอล์ฟส่วนใหญ่มีความพอใจสภาพแฟร์เวย์ และกรีน ปัจจุบันได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมโดยติดตั้งไฟ สำหรับเล่นกอล์ฟในเวลากลางคืน ได้เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2548 เป็นต้นมา สนามกอล์ฟลานนา ศูนย์กีฬาลานนา มณฑลทหารบกที่ 33 จึงเป็น "สถานที่ที่ให้ทั้งความสุขทางกาย และทางใจ อย่างแท้จริง" (THE PLACE TO RELAX)

 

ตารางการแข่งขันกอล์ฟ

     
     

 

 ร้านโปรช๊อปให้บริการบนสโมสร

ห้องสมาชิก


ห้องแคชเชียร์


Starter


 

โปรโมชั่น สำหรับนักกอล์ฟ
Promotion for Golfer

นักกอล์ฟทั่วไป อัตราค่ากรีนฟี+ค่าแดคดี้ 850 บาทต่อ 18 หลุม
Greenfee and Caddy 850 Baht per 18 Hole
อัตราค่ากรีนฟี+ค่าแคดดี้+รถกอล์ฟ 1,200 บาท ต่อ 18 หลุม
Greenfee, Caddy and Golf Cart 1,200 Baht per 18 Hole
กรรมการที่ปรึกษา อัตราค่ากรีนฟี+ค่าแคดดี้ 600 บาทต่อ 18 หลุม ใช้รถ 1,000 บาทต่อ 18 หลุม
สมาชิก อัตราค่ากรีนฟี+ค่าแคดดี้ 450 บาทต่อ 18 หลุม ใช้รถ 900 บาทต่อ 18 หลุม

*** ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 ***
*** March 16, 2019 - October 31,2019 ***