จากการแข่งขันกอล์ฟในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

และแชมป์คนใหม่ของ ชิงแชมป์ลานนา 2561

ได้แก่

คุณณนทกร ปวงงาม

สมาชิกวิสามัญพิเศษ หมายเลข S-0588-0

ด้วยคะแนน 38-36-74 แต้มต่อ 6

 

ศูนย์พัฒนากีฬา มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. (๐๕๓) ๒๒๑๙๑๑ , ๒๒๑๕๕๖ โทรสาร (๐๕๓) ๒๑๗๘๔๔

พันเอก วรา อุตรพงศ์
ผู้อำนวยการฯ

 

 

 

 

<<>>

 

ลักษณะทั่วไปของสนามกอล์ฟ

        สภาพโดยทั่วไปของสนามกอล์ฟลานนา เป็นสนามที่ก่อตั้งมาร่วม 30 ปี ที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มาช้านาน ร่มรื่นด้วยไม้นานาพันธุ์ พื้นที่ราบสูงกว่าระดับน้ำทะเล 300 เมตร มีภูเขาล้อมรอบ ทางด้านทิศตะวันตกเฉลียงเหนือ คือ เทือกเขา "ดอยสุเทพ" สนามมีพื้นที่ประมาณ 700 ไร่่ ประกอบด้วยสนามกอล์ฟพาร์ 36 จำนวน 3 รอบ 27 หลุม เป็นที่สุดแห่งความถ้าทาย โดยมีรูปลักษณะ 2 รูปแบบ คือ สนามที่ 1 และสนามที่ 2 เป็นสนามเก่า (OLD COURSE) มีความเป็นธรรมชาติจากต้นไม้สูงใหญ่ ทำให้สภาพโดยรอบของทั้งสองสนามมีความร่มรื่น สวย งามประกอบกับ สิ่งมีชีวิต เป็นนกหลายชนิด อาศัยอยู่้เสริมสร้างทัศนียภาพที่มีชิวิตเป็นอย่างดี จึงถือได้ว่าเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดสนามหนึ่งของเมืองไทย (ONE OF THE FINEST OLD STYLE GOLF COURSE)
        สำหรับสนามที่ 3 เป็นรูปแบบใหม่ บางหลุมได้จัดสร้างอยู่ในพื้นที่สนามม้า ซึ่งเป็นสนามที่นักกอล์ฟส่วนใหญ่มีความพอใจสภาพแฟร์เวย์ และกรีน ปัจจุบันได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมโดยติดตั้งไฟ สำหรับเล่นกอล์ฟในเวลากลางคืน ได้เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2548 เป็นต้นมา สนามกอล์ฟลานนา ศูนย์กีฬาลานนา มณฑลทหารบกที่ 33 จึงเป็น "สถานที่ที่ให้ทั้งความสุขทางกาย และทางใจ อย่างแท้จริง" (THE PLACE TO RELAX)

 

 

ตารางการแข่งขันกอล์ฟ

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2651 ชมรมกอล์ฟ ครูปริ้นส์ จองเวลา 10.30 - 12.30 น.
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2651 ชมรมกอล์ฟ แม่โจ้ จองเวลา 10.00 - 12.30 น.

 

 ร้านโปรช๊อปให้บริการบนสโมสร

ห้องสมาชิก


ห้องแคชเชียร์


Starter


โปรโมชั่น รับลมร้อน Special Promotion Summer

สมาชิก ศูนย์พัฒนากีฬามณฑลทหารบกที่ 33 อัตราค่ากรีนฟี+แคดดี้+รถกอล์ฟ 950 บาท ต่อ 18 หลุม
Member Greenfee+caddy+car 950 baht Everyday 18 Hole

กรรมการที่ปรึกษา และนักกอล์ฟทั่วไป อัตราค่ากรีนฟี+แคดดี้+รถกอล์ฟ 1,050 บาท ต่อ 18 หลุม
Normal person Greenfee+caddy+car 1,050 baht everday 18 Hole

โปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561 April 1,2018 - May 31,2015

Night Golf เปิดใช้บริการสนาม วันที่ 15 มกราคม 2561