ลักษณะทั่วไปของสนามกอล์ฟ

        สภาพโดยทั่วไปของสนามกอล์ฟลานนา เป็นสนามที่ก่อตั้งมาร่วม ๓๐ ปี ที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มาช้านาน ร่มรื่นด้วยไม้นานาพันธุ์ พื้นที่ราบสูงกว่าระดับน้ำทะเล ๓๐๐ เมตร      มีภูเขาล้อมรอบ ทางด้านทิศตะวันตกเฉลียงเหนือ คือ เทือกเขา "ดอยสุเทพ" สนามมีพื้นที่ประมาณ ๗๐๐ ไร่ ประกอบด้วยสนามกอล์ฟพาร์ ๒๖ จำนวน ๓ รอบ ๒๗ หลุม เป็นที่สุดแห่งความถ้าทาย โดยมีรูปลักษณะ ๒ รูปแบบ คือ สนามที่ ๑ และสนามที่ ๒ เป็นสนามเก่า (OLD COURSE) มีความเป็นธรรมชาติจากต้นไม้สูงใหญ่ ทำให้สภาพโดยรอบของทั้งสองสนามมีความร่มรื่น สวย งามประกอบกับ สิ่งมีชีวิต เป็นนกหลายชนิด อาศัยอยู่เสริมสร้างทัศนียภาพที่มีชิวิตเป็นอย่างดี จึงถือได้ว่าเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดสนามหนึ่งของเมืองไทย (ONE OF THE FINEST OLD STYLE GOLF COURSE)

        สำหรับสนามที่ ๓ เป็นรูปแบบใหม่ บางหลุมได้จัดสร้างอยู่ในพื้นที่สนามม้า ซึ่งเป็นสนามที่นักกอล์ฟส่วนใหญ่มีความพอใจสภาพแฟร์เวย์ และกรีน ปัจจุบันได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมโดยติดตั้งไฟ สำหรับเล่นกอล์ฟในเวลากลางคืน ได้เปิดบริการตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๘ เป็นต้นมา สนามกอล์ฟลานนา ศูนย์พัฒนากีฬา มณฑลทหารบกที่ ๓๓ จึงเป็น "สถานที่ที่ให้ทั้งความสุขทางกาย และทางใจ อย่างแท้จริง" (THE PLACE TO RELAX)

พลตรี สันติ สุขป้อม
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
ประธานศูนย์พัฒนากีฬา มทบ.๓๓
พันเอก กฤติคุณ นิโลบล
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬา มทบ.๓๓
ศูนย์พัฒนากีฬา มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร (๐๕๓) ๒๒๑๙๑๑, ๒๒๑๕๕๖, โทรสาร (๗๕๓) ๒๑๗๘๔๔
รายการแข่งขันกอล์ฟ สนามศูนย์พัฒนากีฬา มณฑลทหารบกที่ ๓๓
        จากการแข่งขันกอล์ฟวันเสารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา แชมป์สมาชิกศูนย์พัฒนากีฬามณฑลทหารบกที่ ๓๓ คนล่าสุดได้แก่ คุณแอลลี่ กิติศรี สมาชิกสามัญพิเศษ หมายเลข S-๐๙๖๔-๐ ด้วยสกอร์ ๓๘-๓๘-๗๖ แต้มต่อ ๕
โปรโมชั่น สำหรับนักกอล์ฟ Promotion for golfers
ร้านอาหารบริการใน ศูนย์พัฒนากีฬา มทบ.๓๓
นักกอล์ฟทั่วไป  อัตราค่ากรีนฟี + ค่าแคดดี้                     ๖๐๐ บาท ต่อ ๑๘ หลุม (ทุกวัน)
                      อัตราค่ากรีนฟี + ค่าแคดดี้ + รถกอล์ฟ    ๘๐๐ บาท ต่อ ๑๘ หลุม (ทุกวัน)

Greenfee and Caddy                     600 Baht per 18 Hole (Every Day)
Greengee, Caddy and Golf Cart       800 Baht per 18 Hole (Every Day)


*** ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ***
*** May 19,2021 ***
ร้านอาหารโฮลอินวัน Hole in one
ชั้น ๒ อาคารสนามไดร์ฟกอล์ฟ
ร้าน Golfers Tavern
ชั้น ๑ อาคารสนามไดร์ฟกอล์ฟ
ร้านอาหารสนามกอล์ฟลานนา (คุณเล็ก)
บริเวณลานจอดรถศูนย์ฯ
ร้านอาหาร Charter
บริเวณ คลับเฮาส์
ร้านอาหาร ฮานี่
บริเวณลานจอดรถหน้าคลับเฮาส์
การบริการอื่นๆ
ลานนานวดแผนไทย Thai Massage
บริเวณอาคารคลับเฮาส์ 
ลานนาเกษา
ชั้น ๑ อาคารสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
Lanna Nail Shop
ชั้น ๑ อาคารสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
ข้าวแป้งคาร์แคร์ & นวดแผนไทย
บริเวณลานจอดรถ สนามฝีกซ้อมกอล์ฟ
* มุมกาแฟ *
Good Morning
ชั้น ๑ ด้านซ้ายสนามฝีกซ้อมกอล์ฟ
Golfer Tavern
ชั้น ๑ ด้านด้านขวาสนามฝีกซ้อมกอล์ฟ
Charter
บริเวณ คลับเฮาส์
มุมกาแฟ สตาร์เตอร์
แหล่งข้อมูลสำคัญ
ข่าว บันเทิง
พิธีมูลทุนการศึกษาบุตร จนท.
ศพก.มทบ.33
น.อ.พงษ์ศักดิ์ พงษ์พานิช
จ.ส.อ.ชูเกียรติ์ คิดการ
คุณจันทร์ผา พงค์พันธ์
การมอบรางวัล Hole In One ระหว่างปี 2563 ณ สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬา มณฑลทหารบกที่ ๓๓