จากการแข่งขันกอล์ฟในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

และแชมป์คนใหม่ของ ชิงแชมป์ลานนา 2561

ได้แก่

คุณณนทกร ปวงงาม

สมาชิกวิสามัญพิเศษ หมายเลข S-0588-0

ด้วยคะแนน 38-36-74 แต้มต่อ 6

 

ศูนย์พัฒนากีฬา มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. (๐๕๓) ๒๒๑๙๑๑ , ๒๒๑๕๕๖ โทรสาร (๐๕๓) ๒๑๗๘๔๔

พันเอก วรา อุตรพงศ์
ผู้อำนวยการฯ

 

 

 

 

<<>>

 

ลักษณะทั่วไปของสนามกอล์ฟ

        สภาพโดยทั่วไปของสนามกอล์ฟลานนา เป็นสนามที่ก่อตั้งมาร่วม 30 ปี ที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มาช้านาน ร่มรื่นด้วยไม้นานาพันธุ์ พื้นที่ราบสูงกว่าระดับน้ำทะเล 300 เมตร มีภูเขาล้อมรอบ ทางด้านทิศตะวันตกเฉลียงเหนือ คือ เทือกเขา "ดอยสุเทพ" สนามมีพื้นที่ประมาณ 700 ไร่่ ประกอบด้วยสนามกอล์ฟพาร์ 36 จำนวน 3 รอบ 27 หลุม เป็นที่สุดแห่งความถ้าทาย โดยมีรูปลักษณะ 2 รูปแบบ คือ สนามที่ 1 และสนามที่ 2 เป็นสนามเก่า (OLD COURSE) มีความเป็นธรรมชาติจากต้นไม้สูงใหญ่ ทำให้สภาพโดยรอบของทั้งสองสนามมีความร่มรื่น สวย งามประกอบกับ สิ่งมีชีวิต เป็นนกหลายชนิด อาศัยอยู่้เสริมสร้างทัศนียภาพที่มีชิวิตเป็นอย่างดี จึงถือได้ว่าเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดสนามหนึ่งของเมืองไทย (ONE OF THE FINEST OLD STYLE GOLF COURSE)
        สำหรับสนามที่ 3 เป็นรูปแบบใหม่ บางหลุมได้จัดสร้างอยู่ในพื้นที่สนามม้า ซึ่งเป็นสนามที่นักกอล์ฟส่วนใหญ่มีความพอใจสภาพแฟร์เวย์ และกรีน ปัจจุบันได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมโดยติดตั้งไฟ สำหรับเล่นกอล์ฟในเวลากลางคืน ได้เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2548 เป็นต้นมา สนามกอล์ฟลานนา ศูนย์กีฬาลานนา มณฑลทหารบกที่ 33 จึงเป็น "สถานที่ที่ให้ทั้งความสุขทางกาย และทางใจ อย่างแท้จริง" (THE PLACE TO RELAX)

 

 

ตารางการแข่งขันกอล์ฟ

วันที่ 23 มีนาคม 2561 แข่งขันกอล์ฟ ชมรมชาวปักษ์ใต้ภาคเหนือ ปิดสนามครึ่งวันบ่าย Shot Gun เช้า 12.00 น.
วันที่ 28 มีนาคม 2561 แข่งขันกอล์ฟ ชมรมกอล์ฟนิรันดร์ จองเวลา 08.00 น.

 

 

** โปรโมชั่นสำหรับนักกอล์ฟทั่วไปออกรอบ 18 หลุมในสนาม 3 อัตราค่ากรีนฟี+แคดดี้ 18 หลุม 600 บาท **ร้านโปรช๊อปให้บริการบนสโมสร

ห้องสมาชิก


ห้องแคชเชียร์


Starter


โปรโมชั่น สำหรับนักกอล์ฟทั่วไป

Sports Day ออกรอบสนามกอล์ฟลานนา ศูนย์พัฒนากีฬามณฑลทหารบกที่ 33 อัตราค่ากรีนฟี แคดดี้

850 บาท ต่อ 18 หลุม

โปรโมชั่น สำหรับวันจันทร์ และวันศุกร์์์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560


Night Golf เปิดใช้บริการสนาม วันที่ 15 มกราคม 2561