จากการแข่งขันกอล์ฟในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

และแชมป์คนใหม่ของ ชิงแชมป์ลานนา 2561

ได้แก่

คุณณนทกร ปวงงาม

สมาชิกวิสามัญพิเศษ หมายเลข S-0588-0

ด้วยคะแนน 38-36-74 แต้มต่อ 6

 

ศูนย์พัฒนากีฬา มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. (๐๕๓) ๒๒๑๙๑๑ , ๒๒๑๕๕๖ โทรสาร (๐๕๓) ๒๑๗๘๔๔

พันเอก ขวัญประชา แก้วแปง
ผู้อำนวยการฯ

 

 

 

 

<<>>

 

ลักษณะทั่วไปของสนามกอล์ฟ

        สภาพโดยทั่วไปของสนามกอล์ฟลานนา เป็นสนามที่ก่อตั้งมาร่วม 30 ปี ที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มาช้านาน ร่มรื่นด้วยไม้นานาพันธุ์ พื้นที่ราบสูงกว่าระดับน้ำทะเล 300 เมตร มีภูเขาล้อมรอบ ทางด้านทิศตะวันตกเฉลียงเหนือ คือ เทือกเขา "ดอยสุเทพ" สนามมีพื้นที่ประมาณ 700 ไร่่ ประกอบด้วยสนามกอล์ฟพาร์ 36 จำนวน 3 รอบ 27 หลุม เป็นที่สุดแห่งความถ้าทาย โดยมีรูปลักษณะ 2 รูปแบบ คือ สนามที่ 1 และสนามที่ 2 เป็นสนามเก่า (OLD COURSE) มีความเป็นธรรมชาติจากต้นไม้สูงใหญ่ ทำให้สภาพโดยรอบของทั้งสองสนามมีความร่มรื่น สวย งามประกอบกับ สิ่งมีชีวิต เป็นนกหลายชนิด อาศัยอยู่้เสริมสร้างทัศนียภาพที่มีชิวิตเป็นอย่างดี จึงถือได้ว่าเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดสนามหนึ่งของเมืองไทย (ONE OF THE FINEST OLD STYLE GOLF COURSE)
        สำหรับสนามที่ 3 เป็นรูปแบบใหม่ บางหลุมได้จัดสร้างอยู่ในพื้นที่สนามม้า ซึ่งเป็นสนามที่นักกอล์ฟส่วนใหญ่มีความพอใจสภาพแฟร์เวย์ และกรีน ปัจจุบันได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมโดยติดตั้งไฟ สำหรับเล่นกอล์ฟในเวลากลางคืน ได้เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2548 เป็นต้นมา สนามกอล์ฟลานนา ศูนย์กีฬาลานนา มณฑลทหารบกที่ 33 จึงเป็น "สถานที่ที่ให้ทั้งความสุขทางกาย และทางใจ อย่างแท้จริง" (THE PLACE TO RELAX)

 

ตารางการแข่งขันกอล์ฟ

25 พฤศจิกายน 2561 กอล์ฟการกุศล สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิดสนามครึ่งวันบ่าย
22 ธันวาคม 2561 กอล์ฟการกุศล ลานนาโอเพ่น 2019 ปิดสนามครึ่งวันบ่าย

 

 ร้านโปรช๊อปให้บริการบนสโมสร

ห้องสมาชิก


ห้องแคชเชียร์


Starter


 

โปรโมชั่นสปอร์ทเดย์ สำหรับนักกอล์ฟทั่วไป วันจันทร์, วันศุกร์
Sport Day Promotion Monday and Friday

อัตราค่ากรีนฟี+ค่าแดคดี้ 850 บาทต่อ 18 หลุม หลุม
Greenfee and Caddy 850 Baht per 18 Hole
อัตราค่ากรีนฟี+ค่าแคดดี้+รถกอล์ฟ 1,450 บาท ต่อ 18 หลุม
Greenfee, Caddy and Golf Cart 1,450 Baht per 18 Hole

*** ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 ***
*** November 5, 2018 - Mar 31,2019 ***