พิธีมอบทุนการศึกษา บุตรเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนากีฬา มณฑลทหารบกที่ ๓๓
        เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ คมจากการแข่งขันกอล์ฟวันเสารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.๓๓ / ประธานกรรมการอำนวยการ ศพก.มทบ.๓๓ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรเจ้าหน้าที่ ศพก.มทบ.๓๓ ที่มีผลการเรียนดี จำนวน ๑๔ ทุน